Vesihuollon asiakastyytyväisyys: Lahti Aquan asiakkaat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihinsa

17.09.2020 08:30

Vesihuollon asiakastyytyväisyys: Lahti Aquan asiakkaat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihinsa - Lahti Aqua

Vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Taloustutkimus Oy:n teettämässä, riippumattomassa vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyssä arvioidaan vuosittain vesilaitosten palvelua ja viestintää, veden laatua sekä veden jakelua ja viemäröintiä usealla eri kriteerillä.

Tuloksista käy ilmi, että Lahti Aquan asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihinsa kaikilla osa-alueilla. Lahti Aqua sijoittui kyselyssä jaetulle 1. sijalle tarkasteltaessa tuloksia saman kokoisten vesilaitostoimijoiden keskuudessa.

Veden laadun ja jakelun indikaattoreissa ei ole tapahtunut muutosta edellisvuoteen vaan asiakkaiden antama arvio on edelleen erinomainen: veden laatu 9,27 ja jakelu 9,13 (asteikolla 4-10).

Lahti Aquan palvelua ja viestintää mittaavat indikaattorit ovat kehittyneet viimeisten kolmen vuoden aikana tasaisesti. Lahti Aquan palvelu sai tämän vuoden kyselyssä arvion 8,57 ja viestintä 8,32. Erityisesti viestintä häiriötilanteissa, tiedon löydettävyys nettisivuilta sekä tiedonsaanti veden kulutuksesta on asiakkaiden antaman arvion mukaan kehittynyt.

80 % kyselyyn vastanneista arvioi saaneensa riittävästi tietoa vesihuollon häiriötilanteista

Vesihuollon häiriötilannetiedottamiseen liittyen 56 % vastanneista kertoi saaneensa tiedon häiritilanteesta tekstiviestillä ja 25 % vesilaitoksen jakamasta tiedotteesta. Kaikkiaan 80 % kyselyyn vastanneista arvioi saaneensa riittävästi tietoa vesihuollon häiriötilanteista.

Tiedusteltaessa yleisintä tapaa asioida vesilaitoksen kanssa, Lahti Aquan asiakkaista 66 % vastasi asioivansa pääsääntöisesti soittamalla. Seuraavaksi eniten asiakkaamme kertoivat asioivansa verkkosivujen kautta (34 %). Kolmanneksi ja neljänneksi eniten asiakkaat kertoivat asioivansa  kanssamme joko käymällä asiakaspalvelupisteessä tai kirjepostin välityksellä.

Sähköinen asioiminen ja yhteydenpito vesilaitokseen nettisivujen kautta on yleistynyt myös muilla tutkimukseen osallistuneilla vesilaitoksilla. Myös vesimittarilukeman ilmoittaa yhä useampi tutkimukseen vastanneista nettisivuilla olevan palvelun kautta.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyyn haastateltiin kaikkiaan reilua 600 asiakasta Lahden ja Hollolan alueella. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa ja siihen osallistui tänä vuonna kaikkiaan 17 vesilaitosta, joista Lahti Aquan kanssa samankokoisia toimijoita oli seitsemän. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.