Vesihuoltolaitokset kampanjoivat hulevesitietouden lisäämiseksi

21.06.2018 15:01

Vesihuoltolaitokset kampanjoivat hulevesitietouden lisäämiseksi - Lahti Aqua

Uudessa Itämeri-sitoumuksessa vesihuoltolaitokset kampanjoivat yhdessä paremman ympäristön puolesta. Tarkoituksena on kohentaa kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle.

Kiinteistöjen vaikutus hulevesien laatuun ja määrään on merkittävä monissa kaupungeissa. Hetkellinen virtaamapiikki, joka tulee rankkasateiden aikana katoilta, aiheuttaa suurimman ongelman kunnan ja/tai vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmälle ja sekaviemäriverkostoille. Jos jokaisella kiinteistöllä viivytettäisiin kattovesiä, estettäisiin suurin osa kaupunkitulvista ja viemäreiden hallituista ohijuoksutuksista vesistöihin, koska sateen aiheuttama vesimäärä valuisi pidemmän ajan kuluessa viemäriverkostoihin. Tällöin putkien kapasiteetti riittäisi, eikä verkostot tulvisi. Toisin sanoen kiinteistön arvon ja omaisuuden suojaamisen kannalta olisi tärkeää pitää myös maan alla sijaitsevasta infrasta huolta.

Kiinteistöjen hulevesikampanja on Vesilaitosyhdistyksen Baltic Sea Action:lle tekemä uusi Itämeri-sitoumus. Itämeri-sitoumus on työkalu, jossa omalla osaamisellaan sitoudutaan edistämään Itämeren hyvinvointia. Edellinen Vesilaitosyhdistyksen sitoumus oli pytty-kampanja. www.pytty.fi sivuston avulla opastamme, että viemäriä ei pidä kuormittaa ylenpalttisella tai turhalla kemikaalien käytöllä. Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon meistä jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.

Kiinteistöjen hulevesikampanja on saanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoituksen. Hanke toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta
Vesihuoltoinsinööri Hanna Riihinen, hanna.riihinen(a)tuusula.fi, Tuusulan Vesi
Tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi, Vesilaitosyhdistys