Viettoviemäreiden tarkkailun kehittämishanke on saatu päätökseen

04.01.2023 15:25

Viettoviemäreiden tarkkailun kehittämishanke on saatu päätökseen - Lahti Aqua

Lahti Aquan projekti Jätevesiviemäreiden hallinnan parantaminen ja ylivuotojen vähentäminen on saatu valmiiksi. Projekti alkoi alkuvuodesta 2022.

Hankkeen aikana asennettiin yhteensä 15 kpl pinnanmittauslaitetta jätevesiviemärikaivoihin verkoston kriittisiin pisteisiin. Laitteista saatava tieto siirtyy Lahti Aquan kaukovalvontajärjestelmään, minkä ansiosta pystytään seuraamaan verkoston toimintaa 24/7, havaitsemaan mahdolliset poikkeamat etukäteen ja estämään mahdollisten häiriöiden syntyminen.

Laitteet ovat akkukäyttöisiä IoT-laitteita, joiden avulla pystytään myös näkemään viettoviemäreissä virtaavan veden määrä eri verkoston osissa. Tieto edesauttaa vuotavien viemäreiden etsimistä.

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisätietoja osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.

Lisätiedot:

Janne Mäki-Petäjä, Lahti Aqua Oy:n tekninen johtaja, puh. 03 851 5961