Vuonna 2022 alueen kuudesluokkalaisilla on mahdollista toimia päivä Lahti Aquan työntekijöinä

12.05.2021 11:16

Vuonna 2022 alueen kuudesluokkalaisilla on mahdollista toimia päivä Lahti Aquan työntekijöinä - Lahti Aqua

Lahti Aqua on mukana kansainvälisesti palkitun koulutusinnovaation, Yrityskylä Häme Alakoulun toiminnassa. Talous ja nuoret TATin kehittämä Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta tarjoten yrittäjyyskasvatusta nuorille.

Kuudesluokkalaiset työskentelevät päivän valitsemassaan ammatissa

Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Mukana olevat yrityskumppanit mahdollistavat oppimiskokemuksen aitojen esimerkkien kautta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuudesluokkalaisten Yrityskylään rakennetaan Lahti Aquan yritysilmettä mukaileva pienoisyritys. Lahti Aquan pienoisyrityksessä kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan vesihuoltotoimintaan ja -palveluihin eri työntekijärooleissa. Yrityskylässä kuudesluokkalaiset valitsevat siis itselleen toimenkuvan, mikä Lahti Aqualla todellisuudessakin on olemassa ja hyppäävät tätä kautta kyseisen pienoisammatin työtehtäviin käsiksi.

Lahti Aquan lisäksi muita varmistuneita yhteistyökumppaneita Yrityskylä Hämeessä ovat Helmi Säästöpankki, Lahti Energia, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Martela, Osuuskauppa Hämeenmaa, Nordea, Peikko, Salpakierto, Suomen Metsäsäätiö ja Yle. Yrityskylä Hämeen toimintaa tukevat kuntien, kaupunkien ja yritysten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Lahden Teollisuusseuran säätiö, Padasjoen Säästöpankki säätiö ja Yksityisyrittäjän säätiö.

Yrityskylä Alakoulun lisäksi toimintaansa Lahdessa jatkaa myös Yrityskylä Yläkoulu, jossa yhdeksäsluokkalaiset pääsevät johtamaan tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä.

Lisätiedot:
Talous ja nuoret TAT, toimitusjohtaja Jenni Järvelä, p. 040 556 7156
Lahti Aqua Oy, viestintäpäällikkö Paula Nikula, p. 03 851 5940