Talousvesi – Hollola

Hollolan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaan viranomaisnäytteitä otetaan Hollolassa neljä kertaa vuodessa eri näytteenottopaikoista. Hollolassa on kuusi vedenjakelualuetta, joissa veden laadussa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia johtuen käytössä olevista useista vedenottamoista. Jokaisella vedenottamolla on oma luontainen vedenlaatu.

Tutkimustodistukset

Q4-2023 jakso
Terveyskeskus, Herralan koulu
Kukkilan päiväkoti, Paimelan koulu

Q3-2023 jakso
Kukkilan päiväkoti, Paloasema, Terveyskeskus
Koskikartano

Q2-2023 jakso
Herralan, Nostavan ja Paimelan koulu, Tiilikankaan ala-aste
Betoniasema, Koskikartano, Hämeenkosken koulu

Q1-2023 jakso
Paimelan koulu, Pyhäniemen koulu, Salpakankaan koulu, Kastari
Sairakkala, Ruoppa, Myllymäki
Hämeenkosken koulu, Pyhäniemen koulu, Hälvälän koulu

Näytteenottopaikat ja jakelualueet:

Salpakangas: Terveyskeskus, Hälvälän koulu ja Herralan koulu
Kukkila: Paimelan koulu
Sairakkala: Kastarin pienryhmäkoti
Laitiala: Perhekoti Aurinkopiha
Hämeenkoski: Ravintola Koskikartano
Ojastenmäki: Betoniasema