Talousvesi – Iitti

Iitin vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaan viranomaisnäytteitä otetaan Iitissä neljä kertaa vuodessa eri näytteenottopaikoista. Iitissä on viisi vedenjakelualuetta, joissa veden laadussa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia johtuen käytössä olevista useista vedenottamoista. Jokaisella vedenottamolla on oma luontainen vedenlaatu.

Tutkimustulokset

Q3-2023 jakso
Vuolenkosken koulu, ABC Kausala, Säyhteenpolku

Q2-2023 jakso
Päiväkoti Pikku-Vieteri, Lukion keskuskeittiö, Vuolenkosken koulu

Q1-2023 jakso
Päiväkoti Pikku-Vieteri, Lukion keskuskeittiö, Vuolenkosken koulu

Näytteenottopaikat ja jakelualueet

Arola: ABC Kausala, Lukion keskuskeittiö, Iitti Golf, Päiväkoti Pikku-Vieteri, Iitin terveyskeskus
Tillola / Myllytöyry: Kausalan kiinteistö – ja siivouspalvelu, Kanervatie 1
Kaukaa / Hiisiö: Hiisiön vedenottamo
Säyhtee: Säyhteenpolku 33
Vuolenkoski: Vuolenkosken koulu