Ilmoita epäilemästäsi väärinkäytöksestä

Haluamme Lahti Aqua konsernissa toimia arvojemme mukaisesti vastuullisesti ihmisten sekä ympäristön hyvinvointia edistäen.

Meillä on käytössä EU:n Whistleblowing-direktiivin mukainen ilmoituskanava, jonne toivomme henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan kaikista epäillyistä väärinkäytöksistä. Ilmoitusten avulla pystymme selvittämään mahdollisia epäkohtia toiminnassamme ja kehittämään toimintaamme.

Ilmoitus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:
  • Ympäristöasiat
  • Rikos- ja muut väärinkäytösepäilyt
  • Lahjonta- ja korruptioepäilyt
  • Kilpailuoikeudelliset kysymykset
  • Syrjintä, häirintä, väkivalta

Miten voin tehdä ilmoituksen?

Käsittelemme sisäisesti kaikki kanavaan tulleet ilmoitukset. Ilmoittaminen on mahdollista tehdä nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksiin vastataan kanavan kautta kahden kuukauden sisällä. Vastauksessa kerromme, mihin toimenpiteisiin olemme ilmoituksen perusteella ryhtyneet. Ilmoittaja saa ilmoituskanavan kautta koodin, jonka avulla pystyy seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä.

Epäilysten tueksi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitukset pitää tehdä rehellisesti ja hyvässä uskossa. Lisäksi pyydämme ilmoituksen jättäjää kertomaan epäasianmukaisesta toiminnasta riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme tutkia asiaa. Ilmoituksen käsittelijät voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösten tai niiden epäilyjen ilmoittamiseen.

Miten tietoja käsitellään?

Lahti Aquan whistleblowing-ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin kanssa anonyymin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi.

Mikäli ilmoittaja antaa omia henkilötietoja tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisia käytäntöjä. Ilmoitus ja siihen sisältyvät henkilötiedot poistetaan määrätyn arkistointiajan kuluessa, kun tapaus on käsitelty.