Lahti Aqua -konserni palveluksessanne

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy.


lahtiaqua_organisaatiokaavio

 

Asiakaspalvelu vastaa vesilaskutuksesta ja rakentajien liittymispalvelusta. Asiakasvastaavat opastavat asiakkaita vesilaskutusasioissa. Tekniset neuvojat ohjaavat rakentajia vesihuoltoverkostoihin liittymisessä ja sopimusasioissa.

Suunnittelu ja rakennuttaminen vastaa Lahti Aquan verkosto- ja laitosinvestointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä mm. Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan teknisen toimen sekä yksityisten suunnittelutoimistojen ja rakennusurakoitsijoiden kanssa.

Suunnittelussa keskitytään vesihuollon yleissuunnitteluun ja kaavalausuntoihin sekä verkosto-omaisuuden sijainti- ja ominaisuustietojen hallintaan Trimble NIS-järjestelmällä. Yhtiö rakennuttaa ja valvoo vesihuoltoverkostojen uudisrakentamis- ja saneerauskohteita sekä toimii asiantuntijana mm. katu- ja aluerakentamiskohteissa vesihuollon osalta.

Hallinto vastaa koko Lahti Aqua konsernin talous-, IT- ja henkilöstöhallinnosta.

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Näin ollen se vastaa veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkailleen Lahdessa ja Hollolassa.

Prosessit ja kunnossapito huolehtii vedentuotannosta, jätevesienkäsittelystä ja kunnossapidosta.

Palvelu ja verkostohuolto huolehtii vedenjakelusta, viemäröinnistä ja pumppaamoiden toiminnasta.

Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden, tuotantolaitokset ja verkostot.

LABIO Oy käsittelee biohajoavia materiaaleja Lahdessa sijaitsevassa nykyaikaisessa laitoksessaan. Lisätietoa labio.fi

Lahti Aqua Oy:n hallitus

Kari Lempinen, puheenjohtaja
Hannu Rahkonen, varapuheenjohtaja
Ville Lahtinen
Harri Rummukainen
Maarit Tuomi
Neea Similä
Anita Kokkonen
Jouni Lillman, toimitusjohtaja
Soile Toivonen, hallituksen sihteeri
Jyrki Hiltunen, henkilöstön edustaja
Toni Salo, henkilöstön varaedustaja