Lahti Aqua -konserni palveluksessanne

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy.


Lahti Aqua konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet Lahti Aquan logon edustalla

Kuvassa Hannu Mustonen (tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy:n tj), Tiina Lakimo (hallintojohtaja), Janne Mäki-Petäjä (tekninen johtaja), Jouni Lillman (Lahti Aqua konsernin tj), Paula Nikula (viestintäpäällikkö), Soile Toivonen (asiakkuusjohtaja), Niko Wassholm (tytäryhtiö Labio Oy:n tj)

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut vastaten veden laadusta ja jakelusta pohjavedenottamoilta asiakkaan hanaan asti, ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta, jätevedenpumppaamoista sekä vesimittareiden vaihto- ja asennustöistä.

Hallinto vastaa koko Lahti Aqua konsernin talous-, IT- ja henkilöstöhallinnosta.

Suunnittelu ja rakennuttaminen vastaa Lahti Aquan verkosto- ja laitosinvestointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä mm. Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan teknisen toimen sekä yksityisten suunnittelutoimistojen ja rakennusurakoitsijoiden kanssa.

Suunnittelussa keskitytään vesihuollon yleissuunnitteluun ja kaavalausuntoihin sekä verkosto-omaisuuden sijainti- ja ominaisuustietojen hallintaan. Yhtiö rakennuttaa ja valvoo vesihuoltoverkostojen uudisrakentamis- ja saneerauskohteita sekä toimii asiantuntijana mm. katu- ja aluerakentamiskohteissa vesihuollon osalta.

Viestintä vastaa konsernin ulkoisesta viestinnästä ja käytännön toimenpiteistä.

Asiakaspalvelu vastaa vesilaskutuksesta ja rakentajien liittymispalvelusta. Asiakasvastaavat opastavat asiakkaita vesilaskutusasioissa. Tekniset neuvojat ohjaavat rakentajia vesihuoltoverkostoihin liittymisessä ja sopimusasioissa.

Labio Oy tarjoaa biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelypalveluita jätehuollon operaattoreille, teollisuudelle, kaupoille ja keskusliikkeille sekä yhdyskunnille. Lisätietoa labio.fi

Tytäryhtiö Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden, tuotantolaitokset ja verkostot.

 

Lahti Aqua Oy:n hallitus

Lahti Aquan hallituksen jäsenten ryhmäkuva

Kuvassa ylärivissä Heikki Moilanen, Soile Toivonen (sihteeri), Kari Lempinen, Maarit Tuomi, Ville-Veikko Elomaa, Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)
Alarivissä Jouni Lillman (tj), Jetta Laakso (pj), Jani Wallenius (vpj), Minna Heikkinen