Sprinklerijärjestelmä vaatii sopimuksen

Sprinklerijärjestelmä ei ole ainoastaan sitä käyttävän yrityksen asia, vaan järjestelmän käytöllä voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen asukkaiden talousveden laadulle. Siksi sprinkelerijärjestelmät ovat aina sopimusasioita.


Kiinteistön sammutusvesilaitteiston eli sprinklerijärjestelmän liittämisestä ei saa aiheutua haittaa vesijohtoverkoston toiminnalle tai veden laadulle. Lahti Aqualla ei ole velvollisuutta hyväksyä sprinklerijärjestelmiä, joista voi olla vaaraa vesijohtoverkostolle. Vesijohtoverkostoon ei saa suoraan liittää sprinklerilaitteistoja, joissa käytetään sammutuskemikaaleja.  Myös merkittävistä sprinklerijärjestelmän muutoksista on ilmoitettava Lahti Aqualle. Yhtiöllämme on oikeus tarkastaa sopimus uusia olosuhteita vastaavaksi.

Sprinklerijärjestelmistä tulee maininta liittymissopimukseen. Sprinkleriliittymästä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen vuosimaksu. Vuosimaksu määräytyy mitoitusvesimäärän mukaan.

Sprinklerijärjestelmän liittäminen

Järjestelmän liittäminen alkaa siitä, että osoitamme sprinklerijärjestelmän syöttövesijohdon liittymiskohdan. Syöttövesijohto on liittymiskohdan ja sprinklerijärjestelmän välinen vesijohto. Teemme sprinkleriliittymän yleisellä alueella tilaustyönä. Tontin alueella kiinteistö voi rakentaa sprinklerijohdon kuten muutkin tonttijohdot.

Ilmoita aina sprinklerijärjestelmän koestamisesta

Asiakkaan on aina etukäteen ilmoitettava Lahti Aqualle sprinklerijärjestelmän koestamisesta. Tee ilmoitus hyvissä ajoin päivystykseemme numeroon 0800 3 0808. Tiedotamme kanssanne etukäteen alueen asiakkaita koestuksen mahdollisesti aiheuttamista veden laatu- ja painehäiriöistä.

Ilmoittamattomat koestukset aiheuttavat vesijohtoverkostossa paine- ja laatuongelmia. Lahti Aqualla on oikeus laskuttaa asiakkaalta ilmoittamattomista koestuksista aiheutuneet vesijohtoverkoston kunnossapitotyöt kuten verkoston huuhtelut.