Ennakkotiedot LVI-suunnittelijalle

Rakentajan valitsema LVI-suunnittelija saa asiakaspalvelustamme ennakkotiedot vesi- ja viemärijohtosuunnitelmia varten. Ennakkotiedoista selviää:

  • Vesi- ja viemärirunkojohtojen sijainnit
  • Tonttijohtojen liitoskohdat
  • Viemärien liitos- ja padotuskorkeudet
  • Vesijohdon painetaso runkojohdossa

LVI-suunnittelussa tulee huomioida Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus koskee uuden rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi se koskee rakennuksen laajennusta, korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muutosta. Asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman osa D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot). Asetus rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoista astui voimaan 1.1.2018.

Rakentaja toimittaa rakennuslupahakemuksen ehtojen mukaiset suunnitelmat ja kvv-työnjohtajahakemukset paikkakunnan rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta suorittaa kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtoihin liittyvän rakennusluvan mukaisen viranomaisvalvonnan.

Lisätietoja saat asiakaspalvelumme teknisestä neuvonnasta. LVI-asiantuntijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Tilaa liittymisen ennakkotiedot

Ennakkotietoja tarvitaan vesi- ja viemärisuunnitelmiin rakennuslupaa haettaessa.

Tiedot voit tilata lomakkeen kautta.

Liittymishakemus

Rakennusluvan saatuasi voit esitäyttää liittymishakemuksen ja lähettää sen asiakaspalvelulle. Asiakaspalvelussamme teemme jokaisen liittyjän kanssa liittymis- ja käyttösopimuksen, jossa määritellään voimassa olevien hinnastojen mukaiset liittymis- ja tonttijohtomaksut.

Täytä liittymishakemus.

Liittymismaksut

Liittymis- ja tonttijohtomaksut Lahdessa

Kaikilta uusilta liittyjiltä Lahdessa peritään liittymis- ja tonttijohtomaksu. Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella. Liittymismaksu on joko kiinteä tai laskennallinen ja kerrosalaan perustuva. Liittymismaksuilla katetaan vesihuollon runkoverkostojen rakennuskustannukset.

Tonttijohtomaksulla liittyjä ostaa tonttijohdon runkojohdosta tontin rajalle. Tontilla liittyjä rakentaa tonttijohdot omalla kustannuksellaan tontin rajalta kiinteistöön.

Voimassa olevat liittymis- ja tonttijohtomaksut selviävät hinnastoista.

Laske arvio liittymiskustannuksista

Liittymismaksut Hollolassa

Asiakaspalvelu laskuttaa hollolalaisilta liittyjiltä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen määrittämät liittymismaksut. Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella.

Voimassa olevat liittymismaksut selviävät hinnastoista.

Liittymismaksut Iitissä

Asiakaspalvelu laskuttaa iittiläisiltä liittyjiltä Iitin vesihuollon määrittämät liittymismaksut. Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka määräytyy kiinteistön rakennustyypin ja kerrosalan mukaan. Toiminta-alueen ulkopuolella liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisesti aiheutuvien rakentamiskustannusten mukaisesti, kuitenkin niin, etteivät hinnaston mukaiset pienimmät liittymismaksut alitu.

Voimassa olevat liittymismaksut selviävät hinnastoista.