Hyvän vesihuollon kriteerit

Vesihuoltotoimialaa ohjaa hyvän vesihuollon kriteerit, joiden avulla määritellään tavoitteet ja mittarit vesihuoltopalveluiden tuottamiseksi niin, että ne ohjaavat ja kannustavat toimijoita kestävään ja laadukkaaseen toimintaan.


Vesihuollon tila Lahdessa saavutti vuonna 2022 kuudennen sijan valtakunnallisessa vertailussa muihin vesilaitostoimijoihin. Vertailussa oli mukana 192 vesihuoltolaitosta.
Tarkasteltavia kriteerejä ovat mm.

Tarkasteltavia kriteerejä ovat mm.

– Laatuvaatimukset ja – tavoitteet täyttävä vedenlaatu
– Putkirikkojen suhteellinen määrä
– Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä eli vuotovesiprosentti
– Lupaindeksi eli jätevedenpuhdistamon lupa-arvojen saavuttaminen vuositasolla
– Tukosten suhteellinen määrä
– Vuotoveden osuus kokonaisjätevesimäärästä

Tutustu Vesilaitosyhdistyksen julkaisemaan raporttiin tarkemmin tästä.