Omistajan asettamat strategiset tavoitteet

Omistajamme Lahden kaupunki asettaa tytäryhtiöilleen sekä Lahti-konsernin yleiset että yhtiökohtaiset tavoitteet. Alla näkyy Lahden kaupungin meille asettamat yhtiökohtaiset tavoitteet, jotka huomioimme toiminnassamme.


  • Tunnistamme kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä näkökulmia vesihuoltopalveluita tuottaessamme.
  • Kestävä toiminta näkyy johtamiskulttuurissamme ja jokapäiväisissä toimenpiteissä.
  • Panostamme terveeseen ja pitkäjänteiseen taloudenpitoon ja kannattavuuteen.
  • Sitoudumme hiilineutraaliustavoitteeseen Lahti-konsernin tasolla vuoteen 2025 mennessä sekä Lahden kaupungin asettamiin energiansäästötoimenpiteisiin tuleville vuosille.
  • Osinko 1 000 000 euroa vuodelta 2022, maksetaan vuonna 2023.
  • Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.
  • Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla.
  • Oman pääoman tuotto vähintään 10 %.