Kestävä kehitys - Agenda 2030

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, joista me Lahti Aqualla edistämme seuraavia:


Puhdas vesi ja sanitaatio

Puhdas vesi ja sanitaatio

Toimitamme laadukkaan pohjaveden ja varmistamme turvalliset ja toimivat vesihuoltopalvelut kaikille asiakkaillemme toiminta-alueellamme sekä operoimissamme kunnissa.


Edullista ja puhdasta energiaa

Edullista ja puhdasta energiaa

Olemme investoineet aurinkoenergian tuotantoon osana energian tarvettamme kolmella jätevedenpuhdistamollamme. Lisäksi hyödynnämme puhdistetun jäteveden lämmön hyötykäyttöön ja teemme jätteestä lämmitysenergiaa.


Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tarjoamme työtä noin 80 ihmiselle vesihuollon näköalapaikalla. Työllistämme vuosittain harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä madaltaaksemme nuorten kynnystä siirtyä työelämään. Huolehdimme kannattavuudestamme ja maksamme vuosittain omistajan meille asettaman osinkotavoitteen.


Kestävää teollisuuttaa, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kestävää teollisuuttaa, innovaatioita ja infrastruktuureja

Rakennamme turvallista ja kestävää vesihuoltoa tuleville vuosikymmenille. Verkostojen saneerausta ohjaa uskottava ja realistinen pitkän aikavälin investointiohjelma. Tuemme hankinnoilla alueen yritysten innovaatioita ja edistämme niiden markkinoille pääsyä ja kilpailukykyä.


Vastuullista kuluttamista

Vastuullista kuluttamista

Juomavesi kulkee verkostossamme Salpausselän pohjavesivarannoista kuluttajien ja yritysten käyttöön sekä edelleen tehokkaiden jäteveden-puhdistamoiden kautta takaisin vesistöihin.


Ilmastotekoja

Ilmastotekoja

Olemme sitoutuneet Lahti-konsernin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.