Vesihuoltomaksuilla turvataan kestävä vesihuolto

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitosten tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Lisäksi vesihuoltolaitokset voivat periä perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista.


Laadukasta hanavettä edullisesti

Laadukasta hanavettä edullisesti

Perimme asiakkailtamme käyttö- ja perusmaksun lisäksi vesihuoltoverkostoon liityttäessä liittymismaksun sekä kertaluonteisen tonttijohtomaksun.

Vertailemme vuosittain perimiemme vesihuoltomaksujen yleistä hintatasoa muihin vastaavankokoisiin vesilaitoksiin. Vuonna 2024 vesihuoltomaksut Lahdessa ovat alle valtakunnallisen keskitason ja noin 12 % alle keskiarvon verrattuna muihin vertailuryhmän toimijoihin.


Käyttömaksut

Vesi- ja jätevesimaksusta puhutaan yleisesti käyttömaksuina, mitkä pitävät sisällään talousveden tuotanto- ja siirtoprosessin kustannukset, jätevedenpuhdistuksen sekä sen siirtämisen kustannukset. Toisin sanoen käyttömaksut ovat sidoksissa kulutettuun vesimäärään.

Perusmaksu

Perusmaksuilla katetaan verkostojen peruskorjaus-, ylläpito- ja hallinnointikustannukset sekä muut kiinteät kustannukset. Eli käyttömenot, jotka eivät ole sidoksissa kulutettuun vesimäärään.
Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kiinteät kustannukset.

Liittymismaksu

Liittymismaksulla katetaan vesihuollon runkoverkoston rankentaminen.

Tonttijohtomaksu

Tonttijohtomaksulla asiakas ostaa Lahti Aquan rakentamat tonttijohdot rungosta tontin rajalle.