Vesihuoltoverkostoon kohdistuvat saneerausinvestoinnit tulevat kasvamaan tulevaisuudessa

Saneerausta ohjaa uskottava ja realistinen pitkän aikavälin investointiohjelma, minkä myötä varmistamme, että saneeraustoimet kohdistetaan oikeisiin paikkoihin nykyaikaisin omaisuudenhallinnan menetelmin.


Saneerausinvestoinneilla varmistamme asiakkaille hyvän vedenlaadun sekä verkoston häiriöttömän toiminnan

Saneerausinvestoinneilla varmistamme asiakkaille hyvän vedenlaadun sekä verkoston häiriöttömän toiminnan

Laadimme vuosittaiset investointiohjelmat yhteistyössä kaupungin, energialaitoksen sekä operaattoreiden kanssa, jotta työmaista aiheutuvat asiakasvaikutukset pysyisivät mahdollisimman maltillisina.

Vuonna 2022 saneerasimme vanhaa vesihuoltoverkostoa 11 km saneerauskustannuksien ollessa noin 3,8 miljoonaa euroa. Lisäksi rakensimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 7,5 km.