Vesihuoltoverkostoon kohdistuvat saneerausinvestoinnit tulevat kasvamaan tulevaisuudessa

Saneerausta ohjaa uskottava ja realistinen pitkän aikavälin investointiohjelma, minkä myötä varmistamme, että saneeraustoimet kohdistetaan oikeisiin paikkoihin nykyaikaisin omaisuudenhallinnan menetelmin.


Saneerasimme vanhaa verkostoa 13 kilometriä

Saneerasimme vanhaa verkostoa 13 kilometriä

Laadimme vuosittaiset investointiohjelmat yhteistyössä kaupungin, energialaitoksen sekä operaattoreiden kanssa, jotta työmaista aiheutuvat asiakasvaikutukset pysyisivät mahdollisimman maltillisina.

Vuonna 2023 saneerasimme vanhaa vesihuoltoverkostoa 13 km saneerauskustannuksien ollessa noin 4,7 miljoonaa euroa. Lisäksi rakensimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 7,5 km.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakensimme Lahdessa verrattain vähän, noin 1,4 km. Verkoston uudiskohteiden määrän ennustetaan muutoinkin laskevan tulevaisuudessa.


Uusimme jätevesiviemärin junaraiteiden alla

Uusimme jätevesiviemärin junaraiteiden alla

Lahden matkakeskuksen junaradan alitse kulkeva jätevesiviemäri oli tullut käyttöikänsä päähän. Saneerausta ei voitu kuitenkaan tehdä sujuttamalla ongelmallisten rakenteiden ja kaivojen haastavien sijaintien vuoksi. Saneerauskohteen kohdalla sijaitsee vierekkäisiä raiteita yhteensä 12 kpl.

Rakensimme radan alitse uudet putkilinjat jätevedelle, hulevedelle ja vesijohdolle. Uudet putkilinjat rakensimme kaivamattomalla tekniikalla, vasaraporaamalla. Porauksen pituus oli kaikkiaan noin 80 m. Vesihuolto alueella toimi työn aikana normaalisti ja putket saatiin asennettua ilman junaliikenteen häiriintymättä.