Jätevedenkäsittelyn hiilijalanjälki

Jätevedenkäsittely on vesihuoltotoiminnan merkittävin kasvihuonekaasujen päästölähde, jonka osuus kokonaishiilijalanjäljestä oli noin 84 % vuonna 2023.


Metaani ja typpioksiduuli suurimmat päästölähteet

Metaani ja typpioksiduuli suurimmat päästölähteet

Jätevedenpuhdistusprosessin hiilijalanjäljestä 59 % aiheutuu suorista päästöistä eli prosessissa syntyvästä metaanista ja typpioksiduulista. Loput 22 % aiheutuvat sähkönkulutuksesta, 15 % käytetyistä kemikaaleista ja 4 % lietteen jatkokäsittelystä.

Typpioksiduuli on 265 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu hiilidioksidiin verrattuna, ja yksittäisistä päästölähteistä suurin. Selvitämmekin parhaillaan mahdollisuuksia pienentää puhdistamoiden ilmastusaltaissa syntyviä typpioksiduulipäästöjä pienentääksemme jätevedenpuhdistusprosessissa syntyvää päästökuormaa.