Vedentuotannon hiilijalanjälki

Vedentuotannon osuus kokonaishiilijalanjäljestä oli vain 10 % vuonna 2023. Hiilijalanjälki koostuu noin 90 prosenttisesti veden pumppaukseen käytetyn sähkön hiilipäästöistä.


Vihreään sähköön siirtyminen pienentää vedentuotannon hiilijalanjälkeä entisestään

Vihreään sähköön siirtyminen pienentää vedentuotannon hiilijalanjälkeä entisestään

Vedentuotannon osalta 92 % hiilijalanjäljestä muodostuu sähkönkulutuksesta, 6 % käytetyistä kemikaaleista ja loput 2 % lämmönkulutuksesta.

Säästetty sähkönkulutus näkyy siis suoraan tuotetun vesikuution hiilijalanjäljessä. Koska hiilijalanjälki koostuu noin 90 prosenttisesti pumppaukseen käytetyn sähkön hiilipäästöistä, panostaminen energiansäästöön sekä sähkön tuotantotavan valintaan pienentävät tehokkaimmin vesikuution hiilijalanjälkeä.

Olemme siirtyneet vuoden 2024 alusta vihreään sähköön, jonka myötä kokonaishiilijalanjälki pienenee laskelmiemme mukaan noin 26 %.