Ympäristövastuu

Meille on tärkeää tuntea ja hallita vesihuoltopalveluiden tuottamisesta aiheutuvat vaikutukset niin luonnon, ilmaston kuin ihmisten terveyden ja elinolosuhteiden kannalta. Siksi kehitämme prosesseja jatkuvasti ja pyrimme huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet toiminnassamme.


Tutustu viereisistä linkeistä millaisia tekoja olemme viime aikoina tehneet turvataksemme kestävän vedentuotannon ja -jakelun sekä hyödyntääksemme jätevedenpuhdistusprosessissa piilevät energiavarat.