Jätevedenpuhdistamoilla tehdyt toimenpiteet

Puhdistetun jäteveden lämpö hyötykäyttöön

Puhdistetun jäteveden lämpö hyötykäyttöön

Vuonna 2022 Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettiin lämpöpumppulaitos yhteistyössä Lahden kaupungin tytäryhtiön Lahti Energian kanssa.

Lämpöpumppulaitoksen myötä puhdistetun jäteveden sisältämä lämpö saadaan kerätyksi talteen, jonka Lahti Energia hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumppulaitoksen käyttöönotolla saadaan vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa sekä vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 1 700 tonnia. Lämpöpumppulaitoksella talteen saatava määrä vastaa 1 000 omakotitalon energiantarvetta. Laitoksen toiminnasta vastaa Lahti Energia.


Parannamme energiatehokkuutta ja typenpoiston toimintavarmuutta

Parannamme energiatehokkuutta ja typenpoiston toimintavarmuutta

Kariniemen jätevedenpuhdistamolle rakennettiin uusi käsittelyprosessi lietteen kuivauksessa syntyville rejektivesille vuonna 2022. Rejektivesien typpikuorma on Kariniemen puhdistamolla poikkeuksellisen korkea, noin puolet laitokselle tulevasta kuormasta.

Prosessin käyttöönoton myötä laitoksen ilmastuksen energiankulutus pienenee noin 20 % sekä rejektivesien typpikuormasta saadaan poistettua energiatehokkaasti noin 80 %.


Auringosta energiaa

Auringosta energiaa

Hyödynnämme aurinkoenergiaa osana energian tarvettamme kolmella laitoksellamme Kariniemessä, Ali-Juhakkalassa ja Nastolassa.

Viimeisin aurinkovoimala valmistui Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteyteen vuonna 2022. Aurinkopaneeleita on voimalassa tuhat ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2400 m2. Voimalaitoksen teho on 525 kWp ja tuottoennuste noin 500 MWh vuodessa, jolla katetaan noin 14% koko puhdistamon käyttämästä sähköstä.