Tarkkailemme veden laatua ja verkoston kuntoa aktiivisesti

Testasimme yli 600 runkovesijohdon sulkuventtiilin toimivuuden

Testasimme yli 600 runkovesijohdon sulkuventtiilin toimivuuden

Vesijohtoverkostossa tapahtuu joka vuosi erilaisista syistä johtuvia pieniä ja suuria vesijohtovuotoja. Häiriötilanteissa venttiileiden toimivuudella on suuri merkitys.

Vuonna 2023 testasimme yli 600 runkovesijohdon sulkuventtiilin toimivuuden. Kuntotarkastuksissa painotimme kriittisten päävesijohtojen venttiileitä, jotta saimme toimimattomat venttiilit korjattua hallitusti. Tarkastusten avulla mahdollisissa häiriötilanteissa verkosto saadaan nyt nopeammin hallintaan ja asiakasvaikutukset rajattua minimiin.


Verkoston kunnon mittarina toimii vuotovesiprosentti

Verkoston kunnon mittarina toimii vuotovesiprosentti

Seuraamme vuosittain vesijohtoverkoston vuotovesiprosenttia, mikä kertoo verkoston kunnosta ja toiminnan energiatehokkuudesta. Vuonna 2023 verkoston vuotavuus oli Lahdessa 8,0 % ja Hollolassa 16,4 % ja Iitissä 20,8 %, Suomen vesilaitosten keskiarvon ollessa 17 %.

Pieni vesijohtoverkoston vuotavuus tarkoittaa vuosittain säästöä sähkön käytössä noin 600 MWh eli yhteensä noin 30 sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Säästetty sähkönkulutus näkyy suoraan tuotetun vesikuution hiilijalanjäljessä. Vedentuotannon hiilijalanjälki koostuu noin 90 %:sesti pumppaukseen käytetyn sähkön hiilipäästöistä, joten panostaminen energiansäästöön sekä sähkön tuotantotavan valintaan pienentävät tehokkaimmin vesikuution hiilijalanjälkeä.