Digiloikka näkyy vedentuotannossa ja -jakelussa

Uutta tekniikkaa vedenlaadun ympärivuorokautiseen valvontaan

Uutta tekniikkaa vedenlaadun ympärivuorokautiseen valvontaan

Olemme ottaneet käyttöön uutta tekniikkaa mittaamaan jatkuvatoimisesti vedenlaatua vesijohtoverkostossa. Tämä mahdollistaa nopean reagoimisen mahdollisiin poikkeamiin vedenlaadussa.

Lisäksi tarkkailemme päivittäin pohjavesiputkista pohjaveden pinnankorkeuksia, jotta pumppausmäärät pysyvät ekologisesti kestävällä tasolla. Työtämme helpottavat vuonna 2021 ympäri pohjavesialuetta asennetut, kymmenet automaattiset mittalaitteet.


Pidämme ennakoivalla kunnossapidolla vesijohtoverkoston vuotavuuden mahdollisimman pienenä

Pidämme ennakoivalla kunnossapidolla vesijohtoverkoston vuotavuuden mahdollisimman pienenä

Seuraamme vuosittain vesijohtoverkoston vuotovesiprosenttia, mikä kertoo verkoston kunnosta ja toiminnan energiatehokkuudesta. Vuonna 2022 verkoston vuotavuus oli Lahdessa 6,1 % ja Hollolassa 14,1 %, Suomen vesilaitosten keskiarvon ollessa 17 %.

Pieni vesijohtoverkoston vuotavuus tarkoittaa vuosittain säästöä sähkön käytössä noin 600 MWh eli yhteensä noin 30 sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Säästetty sähkönkulutus näkyy suoraan tuotetun vesikuution hiilijalanjäljessä. Vedentuotannon hiilijalanjälki koostuu noin 75 %:sesti pumppaukseen käytetyn sähkön hiilipäästöistä, joten panostaminen energiansäästöön sekä sähkön tuotantotavan valintaan pienentävät tehokkaimmin vesikuution hiilijalanjälkeä.