Arvot ohjaavat toimintaamme

Arvot ovat yhteinen tienviittamme, jotka olemme yhdessä henkilöstön kanssa valinneet. Arvot ohjaavat toimintaamme ja ovat osa Lahti Aquan strategiaa.


Arvojen mukainen toiminta

Arvojen mukainen toiminta

Näin henkilöstömme kuvaa arvojen mukaista toimintaa:

Hyvinvointi työssä on meille tärkeää ja suurimman osan mielestä toisten tekemän työn huomioiminen on perustana sille.

Vastuullisuutta on se, että meihin voi luottaa. Enemmistö vastaajista piti myös tärkeänä, että toimimme oikeudenmukaisesti.

Uudistuminen on jatkuvaa ja moni kokee, että haluaa kehittää omaa osaamista työn tarpeiden mukaan.


Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista suunnitelmallisesti

Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista suunnitelmallisesti

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja pitää henkilöstöstämme huolta. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikallamme tapahtuu johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä. Työkyvyn ylläpitoa varten meillä on käytössä varhaisen tuen malli, jonka tarkoituksena on olla osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia erilaisin toimenpitein. Työsuhde-etuihin kuuluvat mm. kattavat työterveyspalvelut sekä sairauskuluvakuutus. Tarjoamme työntekijöillemme liikunta- ja kulttuurietua, hierontarahaa ja järjestämme vuosittain työhyvinvointia tukevaa ohjelmaa sekä muita yhteisiä tapahtumia.


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta

Huomioimme tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat mm. johtamisessa, työtehtäviä jaettaessa, rekrytoinneissa ja palkkauksessa. Työhyvinvointikyselyssä mittaamme vuosittain mm. esihenkilötyön laatua sekä tarkastelemme tyhy-mittareiden avulla tasa-arvo ja yhdenvertaisuustilannetta yrityksessämme. Olemme päivittäneet koko konsernia koskevan yhdenvertaisuussuunnitelman vuonna 2022.


Kannustamme henkilöstöä osaamisen kehittämiseen

Kannustamme henkilöstöä osaamisen kehittämiseen

Asiakkailtamme saamamme palautteen perusteella henkilöstömme mielletään ammattitaitoiseksi ja meiltä saatua palvelua pidetään ystävällisenä. Henkilöstöstrategian mukaisesti haluamme edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvää henkilöstöresurssointia. Kannustammekin työntekijöitämme osaamisen kehittämiseen, ja tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautumiseen työssä.