Aktiivisemman arjen puolesta

Yhteistyökumppanuuksilla haluamme osallistua yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden tukemiseen niin lahtelaisen urheilun, kulttuurin ja yrittäjyyden saralla. Meille on tärkeää olla edistämässä erityisesti lasten ja nuorten aktiivista elämäntapaa ja hyvinvointia.


Yhteistyökumppaneiden toiminta tulee olla arvojemme mukaista. Arvostamme aitoa ja vuorovaikutteista yhteistyötä, mikä tukee brändiämme olla ihmisten ja ympäristön hyvinvointia edistävä, vesihuollon edelläkävijänä.

Lisäksi olemme harkiten mukana erilaisissa yhteisöllisissä tapahtumissa, jotka liikuttavat ja tarjoavat elämyksiä kaupunkilaisille ja tapahtumakävijöille.

Yrityskylä Alakoulussa Lahdessa kuudesluokkalaiset pääsevat opettelemaan mm. vesijohtovuoden korjausta simulaattorin avulla.