Turvallisuus edellä

Monipuolisilla työturvallisuuden työkaluilla voimme kerätä tärkeää tietoa poikkeamista ja turvahavainnoista samalla kun työturvallisuuden kokonaiskuva muodostuu automaattisesti. Tämä on meille tärkeä keino sitouttaa koko henkilöstöä työturvallisuuden kehittämiseen.


Tavoitteena 0 tapaturmaa

Tavoitteena 0 tapaturmaa

Työturvallisuudesta ovat kaikki työntekijämme vastuussa työsuojelutoimikunnan tekemän toimintasuunnitelman mukaisesti. Perehdyttäminen uusiin työtehtäviin, työympäristöön ja työturvallisuuteen on keskeinen osa käytössämme olevaa perehdyttämismallia. Seuraammekin työtapaturmien määrää työtapaturmaindeksillä, ja tavoitteenamme on 0 tapaturmaa.


Turvallinen työympäristö kaiken lähtökohtana

Turvallinen työympäristö kaiken lähtökohtana

Turvallisuudesta huolehtiminen on meille ensisijaisen tärkeää. Turvallinen työympäristö ei rajoitu pelkästään työskentelyolosuhteisiin, vaan se on keskeinen osa varautumistamme.

Uuden työturvallisuusohjelman myötä olemme avanneet henkilöstölle kanavan koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Olemme kampanjoineet turvallisuushavaintoihin ja läheltä piti -ilmoituksiin liittyen, ja henkilöstön jättämistä huomioista olemme saaneet paljon hyvää tietoa turvallisen työympäristön arvioimiseksi ja ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.


Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä

Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Lahti Aquaan sovellettavaa, voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lahti Aquan hallituksen hyväksymässä tietosuojapolitiikassa määritellään periaatteet, linjaukset ja yleiset ohjeet henkilötietojen käsittelylle.

Huomioimme tietoturvan ja tietosuojan kaikessa toiminnassamme jo suunnitteluvaiheessa. Seuraamme tietoturvan ja tietosuojan tilaa aktiivisesti digiturvamallilla.


Riskienhallinta on osa varautumistamme

Riskienhallinta on osa varautumistamme

Päivitämme säännöllisesti riskienhallintaohjelmaamme, joka perustuu hallituksen hyväksymiin riskienhallintaohjeisiin. Tunnistettujen riskien perusteella päivitämme varautumissuunnitelmat ja järjestämme henkilöstölle koulutuksia sekä harjoituksia.


Whistleblowing-ilmoituskanava epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen

Whistleblowing-ilmoituskanava epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen

Meillä on käytössä EU:n Whistleblowing-direktiivin mukainen ilmoituskanava, jonne henkilöstö, asiakkaat tai yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä. Lue lisää whistleblowingista Yhteystiedot-sivun alta.