Veden laatua valvotaan kattavasti

Valvomme veden laatua monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä terveysvalvontaviranomaisten kanssa liittyen vedenkäsittelyyn ja laatuun.


Vetemme on raikasta ja poikkeuksellisen kirkasta pohjavettä, joka vaatii vain vähän käsittelyä. Lahden ja Hollolan vesijohtovesi täyttää hyvin Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (1352/2015). Taulukoissa on esitetty Lahden ja Hollolan talousveden laatutiedot.

Lahdessa ja Hollolassa veden laatua tarkkaillaan talousvesiasetuksen mukaisesti laaditulla tarkkailuohjelmalla. Laatua tarkkaillaan monipuolisesta ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistön hanasta. Tuloksia valvovat terveysvalvontaviranomaiset. Varsinaisen tarkkailuohjelman lisäksi veden laatua varmistetaan ottamalla näytteitä vesijohtoverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Lahti Aqua otti vuonna 2016 käyttöön WSP (water safety plan) riskiarviointityökalun, jolla määritetään koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Työkalulla on tunnistettu veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. WSP mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana Lahti Aquan kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia.

Myös Hollolassa on tehty riskien tunnistaminen WSP-työkalun avulla. Terveydensuojeluviranomainen on vuonna 2019 hyväksynyt Hollolan vesihuoltolaitoksen riskinarvioinnin. Riskinarvioinnin perusteella on toteutettu monia hallintamenetelmiä, joiden avulla riskien todennäköisyyttä on pienennetty. WSP-työkalun avulla riskienhallintamenetelmien toteutumista seurataan jatkuvasti ja riskiarviointia käydään terveydensuojeluviranomaisen kanssa läpi vuosittaisissa tarkastuksissa.

 

Talousvesi - Lahti

 YksikköQ1
1.1-31.3.2021
Q2
Q3
Q4
1.10-31.12.2020
Raja-arvo
Mikrobiologiset vaatimukset
Escherichia colipmy / 100 ml000
Enterokokitpmy / 100 ml000
Kemialliset laatuvaatimukset
Kuparimg/l0,020,082,0
Fluoridimg/l0,10,31,5
Laatusuositukset
Hajuaistinvarainenei sivuhajuaei sivuhajuaei epätavallisia muutoksia
Makuaistinvarainenei sivumakuaei sivumakuaei epätavallisia muutoksia
Värilukumg Pt/l<2<2ei epätavallisia muutoksia
pH7,97,96,5-9,5
Kloridimg/l8,514250
Mangaaniµg/l<3<350
Rautaµg/l<15<15200
Koliformiset bakteeritpmy / 100 ml000
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C)pmy / ml<2ei epätavallisia muutoksia
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia
Kloori (kokonaismäärä)mg/l0,060,06ei raja-arvoa
Veden kovuus (Mg + Ca)mmol/l0,57 (pehmeä)0,55 (pehmeä)ei raja-arvoa

Talousvesi – Hollola

Hollolan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaan viranomaisnäytteitä otetaan Hollolassa neljä kertaa vuodessa eri näytteenottopaikoista. Hollolassa on kuusi vedenjakelualuetta, joissa veden laadussa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia johtuen käytössä olevista useista vedenottamoista. Jokaisella vedenottamolla on oma luontainen vedenlaatu.

Tutkimustodistukset Q1-2021 jaksolta

Hämeenkosken-, Tiilikankaan-, Pyhäniemen-ja Paimelan koulut
Herralan koulu

Tutkimustodistukset Q4-2020 jaksolta

Salpakankaan koulu ja Herralan koulu,
Hämeenkosken ja Pyhäniemen koulu,
Paimelan koulu,
Kukkilan päiväkoti

 

Näytteenottopaikat ja jakelualueet:
Salpakangas: Terveyskeskus, Hälvälän koulu ja Herralan koulu
Kukkila: Paimelan koulu
Sairakkala: Kastarin pienryhmäkoti
Laitiala: Perhekoti Aurinkopiha
Hämeenkoski: Ravintola Koskikartano